Αρχεία Ιστολογίου

Ζωή Μπαταρίας


Όλοι χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικές συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές, mp3 players και άλλα. Το κοινό χαρακτηριστικό αυτών των συσκευών είναι η φορητότητά τους που εξασφαλίζεται χάρη στην χρήση εσωτερικής μπαταρίας. Ανάλογα με την συσκευή, ο χρόνος επιτρεπτός χρόνος χρήσης διαφέρει όταν δεν υπάρχει μόνιμη παροχή ρεύματος.

Πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό ανάμεσα στην διάρκεια μια μπαταρίας και τον κύκλο ζωής της μπαταρίας. Η διάρκεια της μπαταρίας είναι συνάρτηση της ισχύς και της χρήσης. Ανάλογα με τις απαιτήσεις της ηλεκτρονικής συσκευής και την χρήση της, η διάρκεια μπορεί να διαφέρει. Για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε το ίδιο κινητό αλλά ανάλογα με την χρήση (wifi, gps κ.α.) η διάρκεια να διαφέρει. Η ζωή της μπαταρίας από την άλλη είναι πόσο χρόνο/ια μπορούμε να χρησιμοποιούμε την ίδια μπαταρία χωρίς σοβαρές μεταπτώσεις της διάρκειας της.

Η αλήθεια είναι ότι όσο σωστή χρήση και να κάνετε η διάρκεια αυτή μειώνεται. Πολλές φορές δε η μείωση μπορεί να φτάσει Διαβαστε την συνέχεια

Advertisements